ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาไคท์บอร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย
สถานที่จัดงาน : ชายทะเลปากน้ำหลังสวน
ระยะเวลา : 30 พ.ย. 2556 - 02 ธ.ค. 2556

 

การจัดการแข่งขันกีฬาไคบอร์ด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาไคท์บอร์ดให้รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัย เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากล เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดชุมพรการแข่งขันกีฬาไคท์บอร์ดเป็นกีฬาทางน้ำที่ผจญภัยแบบสามมิติ ซึ่งเป็นกีฬาที่รวมเอาทักษะทางด้านไคท์เซิร์ฟ สโนว์บอร์ด สเก็ตบอร์ด และเวคบอร์ด เข้าด้วยกันกับการเล่นว่าว เป็นการออกกำลังกายในเชิงท่องเที่ยว ฝึกความอดทน ความสนุกสนาน เร้าใจ และเป็นการผจญภัยไปด้วย