ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว อ.สวี (งานประจำปี)
สถานที่จัดงาน : วัดดอนสะท้อน ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน(ตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี จำนวน7วัน)

 

การจัดงานแข่งขันเรือยาว อำเภอสวี นั้น เป็นงานประเพณีที่จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยจะจัดขึ้นในวันลอยกระทง ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศสูงวัย การแข่งขันเรือยาวประเภท 8 ฝีพาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสวีและจังหวัดชุมพร