ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนต้านยาเสพติด ครั้งที่11
สถานที่จัดงาน : สนามโรงเรียนครนพิทยาคม
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กรกฎาคม 2556