ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนครนพิทยาคม
ระยะเวลา : 11-13 เม.ย. 2556