ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวและลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : วัดน้ำฉา หมุ่ที่ ๕ ต.ครน
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พฤศจิกายน 2556