ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

ขึ้นถ้ำปิดทองพระพุทธไสยาสน์
สถานที่จัดงาน : หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าถ้ำ วัดเขานามะพร้าว
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 เมษายน 2556