ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

ปิดทองหลวงพ่อวัดพระขวาง
สถานที่จัดงาน : หมู่ที่ ๖ วัดพระขวาง
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน