ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

แข่งเรือไฟเบอร์ 5 ฝีพาย
สถานที่จัดงาน : สนามสระน้ำ รพช.ม.๘
ระยะเวลา : 30-31 ธ.ค. 2556