ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงและประเพณีแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงถ้วยพระราชทาน
สถานที่จัดงาน : กองการศึกษาฯ อบจ.ชุมพร
ระยะเวลา : ตุลาคม 2556