ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

การจัดการประเพณีไทยทรงดำ
สถานที่จัดงาน : วัดบางหลง ม.๙ ต.ท่ายาง
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน

 

ประเพณีไทยทรงดำเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำ เป็นพิธีเซ่นไว้ผีบรรพบุรุษ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการไทยทรงดำ การทำพิธีเสนเรือน ดนตรีไทยพื้นบ้านรำวงแคน หนังตะลุง ประกวดเทพีไทยทรงดำ การแข่งขันกีฬา รำวงแม่บ้าน นาวาพาโชค