ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์และก่อเจดีย์ทราย
สถานที่จัดงาน : วัดท่ายางเหนือ ม.๕ ต.ท่ายาง
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 12– 14เม.ย.