ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

การจัดเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬา ม.๗ ต.ท่ายาง
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 1 – 2 ของเดือนตุลาคม

 

ช่วงเดือนตุลาคมจะมีกิจกรรมดูเหยี่ยวอพยพที่จังหวัดชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรมีชายฝั่งเป็นรูปคอขวดที่นกจำนวนนับหมื่นนับแสนตัวจากหลาย ทิศทางต้องพากันรวมกลุ่มกันเดินทางไกลอพยพผ่านเส้นทางเหนือภาคพื้นดินของ ชุมพรและผ่านไปยังประเทศอื่นๆ