ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

การจัดประเพณีตักบาตรเทโว
สถานที่จัดงาน : วัดท่ายางกลาง ม.๔ ต.ท่ายาง
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม