ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน
สถานที่จัดงาน : อำเภอหลังสวน
ระยะเวลา : วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หรือช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

กิจกรรมทางบกจัดขึ้นที่ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน

กิจกรรมทางน้ำจัดขึ้นที่ สนามแข่งขันกลางภาคใต้ แม่น้ำหลังสวน อ.หลังสวน