ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทง
สถานที่จัดงาน : ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหลังสวน
ระยะเวลา : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของปี หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี