ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีสวดกลางกลางบ้าน
สถานที่จัดงาน : ศูนย์หมู่บ้าน ม.๑๑ ต.นาขา
ระยะเวลา : 30 มีนาคม 2556

 

พิธีกรรมของประเพณีนี้จะเริ่มขึ้นในตอนเย็นของงานวันแรก จะนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีสวดมนต์เย็น ณ สถานที่ที่กำหนดไว้โดยชาวบ้านจะไปรวมกันอยู่ ณ ที่นั้น หลังจากพระสงฆ์สวดมนต์เย็นเสร็จแล้ว ตอนค่ำจะมีการแสดงมหรสพ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ซึ่งมักจะแสดงกันจนรุ่งเช้า ครั้นพอสว่างของวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์และฉันภัตตาหารเช้า โดยชาวบ้านต่างนำอาหารคาวหวานมาถวายพระกันเอง หลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นอันเสร็จงาน