ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์
สถานที่จัดงาน : บ้านเกาะพิทักษ์ ม. ๑๔ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ระยะเวลา : ปลายเดือน มิถุนายน 2556

 

ในเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นเดือนที่น้ำทะลลดลงในเวลาเช้า ทำให้นักท่องเที่ยวเที่ยวสามารถที่วิ่งหรือเดินข้ามทะเลจากฝั่งของอ่าวท้องครก ต.บางน้ำจืด ไปสู่เกาะพิทักษ์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร ความลึกของน้ำทะเลประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อมทั้งจัดกิจกกรรม วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 14 กิโลเมรา กิจกรรม Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ปลูกป่า เปิดทะเลกินฟรี การตกหมึก กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ ฯลฯ