ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการร้อนนี้กีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี ๒๕๕๖ (จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลและว่ายน้ำ)
สถานที่จัดงาน : โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย
ระยะเวลา : 01 มี.ค. 2556 - 10 พ.ย. 2556