ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการมหกรรมกีฬามวลชน แชลเลนจ์เดย์ประจำปี ๒๕๕๖ (จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก)
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬา ลานกีฬา โรงเรียน ในเขตพื้นที่อ.ท่าแซะ
ระยะเวลา : 30 พฤศจิกายน 2556