ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดและแนะนำการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖ (จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง
สถานที่จัดงาน : โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ
ระยะเวลา : 01-15 ก.ค. 2556