ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

แห่เทียนพรรษา
สถานที่จัดงาน : ม.๗ สำนักสงฆ์เทพประทาน
ระยะเวลา : กรกฎาคม 2556