ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

เทศกาลวันตรุษจีน
สถานที่จัดงาน : ม.๕ อาคารอเนกประสงค์
ระยะเวลา : มีนาคม 2556