ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
สถานที่จัดงาน : ม.๓ โรงเรียนประชาพัฒนา
ระยะเวลา : เมษายน พฤษภาคม 2556