ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

กีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ ๖
สถานที่จัดงาน : ลานกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลต.เนินสันติ
ระยะเวลา : 21-30 พ.ย. 2556