ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีชักพระ ทำบุญสลากภัตร (แห่หัวจระเข้)
สถานที่จัดงาน : วัดนาสร้าง
ระยะเวลา : แรม 8 ค่ำ เดือน 5