ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีชักพระ ทำบุญสลากภัตร (แห่หัวจระเข้)
สถานที่จัดงาน : วัดแหลมยาง
ระยะเวลา : แรม 9 ค่ำ เดือน 5