ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีชักพระ ทำบุญสลากภัตร (แห่หัวจระเข้)
สถานที่จัดงาน : วัดยางฆ้อ
ระยะเวลา : แรม 12 ค่ำ เดือน 5