ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

เทศกาลไหว้พ่อตาหินช้าง กินกล้วยเล็บมือนาง
สถานที่จัดงาน : ท่าแซะ
ระยะเวลา : เมษายน

ประกวดธิดากล้วยเล็บมือนาง,แข่งขันกินกล้วย ปอกกล้วย เรียงกล้วยใส่กล่อง