ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีกลางบ้าน บ้านหนองส้ม ม.๒ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ลานสาธารณะตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองส้ม ม.๒ ต.บางลึก
ระยะเวลา : ช่วงต้นเดือนเมษายน 2556