ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพาย วันออกพรรษา ม.๕ ประจำปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : คลองม้ายัง สำนักสงฆ์ถ้ำเขาม้ายัง ม.๕ ต.บางลึก
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตุลาคม 2555 และ 2556