ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ มั่ง มี ศรีสุข บ้านนามอญ ม.๖ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : วัดวิหารคงคาราม ม.๖ ต.บางลึก
ระยะเวลา : ช่วงปลายเดือน มีนาคม 2556