ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีรวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ม.๗ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ม.๗ ต. บางลึก
ระยะเวลา : ช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2556