ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการประเพณีสวดกลางบ้าน บ้านนาปรือ ม. ๙ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ศาลาประจำหมู่บ้านนาปรือ ม.๙ ต.บางลึก
ระยะเวลา : ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

 

ประเพณีสวดกลางบ้านเป็นประเพณีที่สำคัญและเก่าแก่อย่างหนึ่งของจังหวัดชุมพร ซึ่งถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับไล่  ภูติผีปีศาจ  โรคภัยไข้เจ็บ  และความชั่วร้ายทั้งปวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี ซึ่งเป็นผลดีต่อการประกอบกิจกรรมอื่น ๆ ของหมู่บ้านด้วย
       
ประเพณีการสวด กลางบ้านนี้นิยมจัดกันในช่วงเดือน ๕ หรือเดือน ๖ ของทุกปี สถานที่จัดจะใช้บริเวณทุ่งนา  หรือที่ที่เป็นสนามกลางหมู่บ้านมีบริเวณกว้าง   ชาวบ้านเดินทางไปถึงได้โดยสะดวก  มีน้ำท่าบริบูรณ์ ท้องที่ใดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอยู่ก่อนแล้ว ก็นิยมใช้ที่นั้น