ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีสวดพระพุทธมนต์กลางหมู่บ้าน บ้านดอนรักษ์ ม.๑๐ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : บ้านดอนรักษ์ ม.๑๐ ต.บางลึก
ระยะเวลา : ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2556