ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการงานประเพณีปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สงฆ์ บ้านหนองเนียน ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ศาลาพักสงฆ์ชัยมงคล ม.๑๑ ต.บางลึก
ระยะเวลา : ช่วงเดือนเมษายน 2556