ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการงานจัดงานประจำวันสงกรานต์ตำบลบางลึก ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ม.๑ - ม.๗ ต.บางลึก ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านท่ากระดาน ม.๑ ม.๘ - ม.๑๒ ต.บางลึก ศาลาวัดดอนรักษ์ม.๑๐
ระยะเวลา : ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2556