ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประจำปีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนครนพิทยาคม
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 11- 13 เมษายน 2556