ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

งานประเพณีตรุษไทย ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : ศูนย์หมู่บ้านหมู่บ้าน ม.๘
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 3 มีนาคม 2556