ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑
สถานที่จัดงาน : สนามโรงเรียนครนพิทยาคม
ระยะเวลา : สัปดาห์ที่ 3 เดือน ก.ค.2556