ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ..คัพ ประจำปี ๒๕๕๖ (จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอล)
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬาเขตอำเภอท่าแซะ
ระยะเวลา : 20-27 ก.ค. 2556