ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

เทศกาลไหว้พ่อตาหินช้าง กินกล้วยเล็บมือนางชุมพร
สถานที่จัดงาน : สลุย
ระยะเวลา : เมษายน

ประกวดธิดากล้วยเล็บมือนาง,แข่งขันกินกล้วยปอกกล้วย เรียงกล้วยใส่กล่อง