ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

ประเพณีแข่งขันเรือยาว ขึ้นโขนชิงธง ประจำปี ๒๕๕๖
สถานที่จัดงาน : บริเวณสนามแข่งขันเรือยาวคลองพะโต๊ะ
ระยะเวลา : 30 ธ.ค. 2555 - 02 ม.ค. 2556