Festival/activities calendar

 • วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์

    ในเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นเดือนที่น้ำทะลลดลงในเวลาเช้า ทำให้นักท่องเที่ยวเที่ยวสามารถที่วิ่งหรือเดินข้ามทะเลจากฝั่งของอ่าวท้องครก ต.บางน้ำจืด ไปสู่เกาะพิทักษ์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร ความลึกของน้ำทะเลประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อมทั้งจัดกิจกกรรม วิ่งมินิมาราธอนระยะทา...

  Activities’ location : บ้านเกาะพิทักษ์ ม. ๑๔ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร Time period : ปลายเดือน มิถุนายน 2556
 • ประเพณีแข่งขันเรือไม้โตนด

    ประเพณีการแข่งขันเรือไม้โตนด ได้เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของชาวบ้าน ซึ่งได้จัดการแข่งขันสืบต่อกันมาปีนี้นับเป็นปีที่ 34 แล้ว กติกาการแข่งขัน ใช้ผู้พายเรือจำนวน 2 คน นั่งด้านหัวและท้ายของเรือ ซึ่งใช้มือทั้งสองข้างพาย โดยไม่ใช้ไม้พายผลการแข่งขัน แพ้ ชนะ อยู่ที่การพายถึงเส้นชัยและจับหวายที่ผูกธ...

  Activities’ location : สนามแข่งขันคลองสะพานยี่ Time period : วันลอยกระทงเดือนพฤศจิกายน
 • ประเพณีขึ้นถ้ำปิดทองพ่อปู่หลักเมือง

  Activities’ location : วัดเทพเจริญ (วัดถ้ำรับร่อ) ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร Time period : เม.ย – พ.ค.
 • งานประเพณีวันสงกรานต์

  Activities’ location : วัดดอนวาส ม.๙ ตำบลนาขา Time period : 14 เมษายน 2556
 • งานประเพณีสวดกลางกลางบ้าน

    พิธีกรรมของประเพณีนี้จะเริ่มขึ้นในตอนเย็นของงานวันแรก จะนิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีสวดมนต์เย็น ณ สถานที่ที่กำหนดไว้โดยชาวบ้านจะไปรวมกันอยู่ ณ ที่นั้น หลังจากพระสงฆ์สวดมนต์เย็นเสร็จแล้ว ตอนค่ำจะมีการแสดงมหรสพ เช่น หนังตะลุง มโนราห์ ซึ่งมักจะแสดงกันจนรุ่งเช้า ครั้นพอสว่างของวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระส...

  Activities’ location : ศูนย์หมู่บ้าน ม.๑๑ ต.นาขา Time period : 30 มีนาคม 2556
 • งานวันเด็กแห่งชาติ

  Activities’ location : บริเวณที่ทำการ อบต.นาขา Time period : 12 มกราคม 2556
 • งานประเพณีวันสงกรานต์

     

  Activities’ location : หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาหลังสวน) Time period : 13 เมษายน ของทุกปี
 • งานประเพณีลอยกระทง

  Activities’ location : ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหลังสวน Time period : วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของปี หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
 • งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทาน

  กิจกรรมทางบกจัดขึ้นที่ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน กิจกรรมทางน้ำจัดขึ้นที่ สนามแข่งขันกลางภาคใต้ แม่น้ำหลังสวน อ.หลังสวน

  Activities’ location : อำเภอหลังสวน Time period : วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หรือช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
 • การจัดประเพณีตักบาตรเทโว

  Activities’ location : วัดท่ายางกลาง ม.๔ ต.ท่ายาง Time period : สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม
 • All Files : 94 Files