นายสมจิตร์ เขียนด้วง Chief of Chumphon Governor’s Office