จังหวัดชุมพรอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง
02 Oct 2017, 07:54 pm
          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 10.09 น. ณ มณฑลพิธีโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง โดยมีข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
         นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย ด้วยทรงรับรู้และเขาพระราชหฤทัยถึงพลังความรัก ความศรัทธาเทิดทูน ความจงรักภักดี และความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มีต่อพระองค์เช่นกัน
          โดยทรงให้ออกแบบอย่างงดงามและสมพระเกียรติเช่นเดียวกับพระเมรุมาศจริง ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้แผนกสถาปนิกในพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมศิลปากร ได้ร่วมกันจัดทำแบบก่อสร้างขึ้น โดยรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมไทย รูปทรงบุษบก ปลายยอดเป็นนพปฎลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น) ความสูงจากระดับพื้นถึงปลายยอดฉัตร สูง 22.35 เมตร ฐานทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เมตร มีองค์พระเมรุมาศตั้งอยู่กึ่งกลาง ขนาด 4.50 คูณ 4.50 เมตร ภายในประกอบด้วย แท่นถวายดอกไม้จันทน์และพระบรมฉายาลักษณ์ โดยดำเนินการสร้างทั้งหมด 85 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15  ตุลาคม 2560 และจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด ต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใดสามารถร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยถวายดอกไม้จันทน์และร่วมส่งเสด็จอย่างทั่วถึง
           สำหรับจังหวัดชุมพร คณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้พิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ เป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง และถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลแก่จังหวัดชุมพรที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวชุมพร และชาวไทยทั้งประเทศ