อบจ.ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้
11 Oct 2017, 09:31 am