สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
25 ม.ค. 2561, 16:24 น.