สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. 2560 และการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
25 Jan 2018, 04:24 pm