จังหวัดบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดบุรีนัมย์ เรื่องการใช้คำขวัญประจำจังหวัดบุรีรัมย์