กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมโยงฐานข้อูลงบการเงินและการยื่นแบบฯภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการ
11 Apr 2018, 03:13 pm